Tuesday, February 22, 2011

Mga Bugtong at Sagot - B

Buhay na hiram lamang,
Pinagmulan ng sangkatauhan.
Sagot: Babae
Dinadala ko siya,
Dinadala ako niya.
Sagot: Bakya
Dala mo siya dala ka niya,
Kasama saan man pumunta.
Sagot: Bakya
Tubig kung sa isda,
Lungga kung sa daga,
Kung sa tao’y ano kaya.
Sagot: Bahay
Sa gabi pumapatay,
Sa araw ay bumubuhay.
Sagot: Bahay
Wala sa langit, wala sa lupa,
Kung lumalakad ay patihaya.
Sagot: Bangka
May likod walang tiyan,
Matulin sa karagatan.
Sagot: Bangka
Lumalakad ay walang humihila,
Tumatakboy walang paa.
Sagot: Bangka
Alin dito sa buong lupa,
Kung lumakad ay tihaya.
Sagot: Bangka
Kabaong walang takip,
Sasakyang nasa tubig.
Sagot: Bangka
Wala sa langit, Wala sa lupa,
Kung lumakad ay patihaya.
Sagot: Bangka
Nakalantay kung gabi,
Kung araw ay nakatabi.
Sagot: Banig
Isang biyas ng kawayan,
Ang laman ay kamatayan.
Sagot: Baril
May katawa’y walang bituka,
May puwit walang paa,
Nakakagat tuwina.
Sagot: Baso
Buhay na hindi kumikibo,
Patay na hindi bumabaho.
Sagot: Bato
Kung sa ilang, walang kwenta;
Sa gusali mahalaga.
Sagot: Bato
Palayok ni isko,
Punong-puno ng bato.
Sagot: Bayabas
Isang balong malalim,
Punong-puno ng patalim.
Sagot: Bibig
Ang ilalim ay impyerno,
Ibabaw ay purgatoryo,
Gitna’y makakain mo.
Sagot: Bibingka
Nagsasaing si pusong,
Sa ibabaw ang tutong.
Sagot: Bibingka
Pinakain ko nang pinakain,
Pagkatapos ay ibinitin.
Sagot: Bingwit
Alin sa buong katawan,
Nasa likod ang tiyan.
Sagot: Binti
Napapagod kung tumitigil,
Kung tumatakbo’y gumigiliw.
Sagot: Bisikleta
Itinanim sa kagabihan,
Inani sa kaumagahan.
Sagot: Bituin
Kung di pa sa liig pinigilan,
Di pa ako bibigyan.
Sagot: Bote
Heto na si lulong,
Bubulong bulong.
Sagot: Bubuyog
Inisip ng marunong,
Sinabi ng gunggong.
Sagot: Bugtong
Maitim na parang alkitran,
Pumuputi kahit hindi labhan.
Sagot: Buhok
Nagsaing si kuruktong,
Kumuloy walang gatong.
Sagot: Bula ng Sabon
Isang pinggan, laganap
Sa buong bayan.
Sagot: Buwan