Friday, February 25, 2011

Mga Bugtong at Sagot - I

Isang butil ng palay,
buong bahay ay nakakalatan.
Sagot: Ilaw
Dalawang libing,
laging may hangin.
Sagot: Ilong
Munting bundok,
hindi madampot.
Sagot: Ipot-dumi ng manok
Walang pintong pinasukan,
nakarating sa kalooban.
Sagot: Asin sa itlog na maalat(itlog)
Bahay ni Kiko, walang bintana, walang pinto.
Sagot: Itlog
Kweba ng senyora,
binuksa’y di naisara.
Sagot: Itlog

2 comments: