Friday, February 25, 2011

Mga Bugtong at Sagot - H

Dalawang katawan,
tagusan ang tadyang.
Sagot: Hagdanan
Karga ng karga; walang renta.
Sagot: Haligi
Heto, heto na,
di mo nakikita.
Sagot: Hangin
Napapakiramdaman, napapakinggan,
ngunit hindi mo makita kalianman.
Sagot: Hangin
Dalawang ibong marikit,
nagtitimbangan ng siit.
Sagot: Hikaw

No comments:

Post a Comment