Thursday, March 10, 2011

Mga Bugtong at Sagot - T

Mayroon akong dalawang balon,
hindi ko malingon.
Sagot: Tainga
Kasangkapang dala-dala
ngunit hindi makita.
Sagot: Tainga
Dalawang balong malalim,
hindi maabot ng tingin.
Sagot: Tainga
Lingunin mn ng lingunin
ay hindi abutin ng tingin.
Sagot: Tainga
Nang bata pa ay apat ang paa;
nang lumaki ay dalawa,
nang tumanda ay tatlo n,
Sagot: Tao
Nang tangan ko'y patay,
nang itapon ko'y nabuhay.
Sagot: Trumpo
Nang hawak ay patay,
nang ihagis ay nabuhay.
Sagot: Trumpo
Binalangkas ko nang binalangkas,
bago ko inihampas.
Sagot: Trumpo
Munting tumataginting,
kung saan nanggagaling.
Sagot: Telepono
Dugtong-dugtong,
magkakarugtong,
tanikalang umuugong.
Sagot: Tren
Kalamay ng hari,
hindi mahati-hati.
Sagot: Tubig
Kumot ng hari,
hindi mahati-hati.
Sagot: Tubig
Puno na naging tubig,
tunig na naging bato,
bato n kinain ng tao.
Sagot: Tubo
Ang ibabaw ay tawiran,
ang ilalim ay lusutan.
Sagot: Tulay
Kinain ko ang isa,
itinapon ko ang dalawa.
Sagot: Tulya
Ngayon lang nangyayari,
nakikita na ng marami,
kahit sila'y wala rine.
Sagot: TV

1 comment: